LUSTR

- PAVEL KYTNER -

Současné umění v srdci Valtic

Galerie korek image
Naše malá originální galerie Korek se nachází v krásném klenutém prostoru zámecké brány ve Valticích. Odborně zde prezentujeme současné umělce
a jejich tvorbu. Snažíme se propojovat současnou středoevropskou uměleckou scénu a přivézt umění na periferii, do kulturně a historicky významného Lednicko-valtického areálu.

Každoročně připravujeme výstavy, doprovodné programy pro dospělé a děti,
i další zajímavé kulturní akce. Pravidelné komentované prohlídky probíhají
od května až do října každý čtvrtek, pátek a sobotu od 14 do 18 hodin.

V případě zájmu mimo uvedený čas nás prosím kontaktujte.

Pavel Kytner (CZK) / LUSTR

VYSTAVUJEME image
Pavel Kytner je student pražské AVU a výrazný talent soudobé umělecké grafiky. Má všechny předpoklady být dalším článkem řetězu vynikajících osobností, které u nás definovaly její vývoj.

Kytner je výborný kreslíř. Prostředky kresby ovládá komplexně - svrchovaně užívá lineární konstrukci, kompozici, má cit pro valér, světelnost a atmosféru, rozumí psychologii forem - tvarosloví civilizačnímu i přírodnímu. Vystopuje monumentální účinek, zná roli detailu.

Nadto má smysl pro barvu, může svůj kreslířský potenciál obohacovat výlety na pole malířské. Barva a barevnost mu může přihrávat nová, neotřelá obrazová řešení. V tomto směru si oblíbil pastel.

Grafické myšlení, rozložení a opětovné racionální vystavění obrazu, mu nečiní problémy, nekončí schematismem. Mnohé si ověřuje v konstruktivní koláži. Je doma v grafických procesech a vytváří si tak širokou základnu zkušeností a možností, jak přesně artikulovat věc. Má nezbytný cit pro materiál.

Svou schopnost analytické studijní kresby tedy dovede efektivně přetavit v syntetický grafický obraz - přímý, jasný, pevný. Práce promlouvají výhradně jazykem maximálně očištěné výtvarné formy. Přesto jsou jeho výstupy vždy básnické - účastné a jímavé.

To, co ve slovníku umělecké teorie obvykle stavíme proti sobě jako polaritu realismu a abstrakce, se snoubí v Kytnerových pracích v jednom celku. Plnost v střídmosti.

Tento princip tematizuje autorova aktuální výstava. Na komorním půdorysu několika kreseb ze souboru Lustr z roku 2022 vidíme, že i v nejprostším motivu se může skrývat značný dramaturgický obrat. Ať už leží v míře zazoomování, nebo v jemné diferenciaci temnosvitné škály - vždy můžeme dojít jinakého způsobu užasnutí nad prostou existencí téhož objektu. Zdál-li by se v jazykové rovině známý citát Gertrude Steinové: růže je růže... ryzí banalitou, v živoucím kontaktu (a tedy i skrze jazyk) tomu tak nikdy není.

Autorem textu > Jaroslav Grodl

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a města Valtice.
  • György Szabó

  • Patrik Kovačovský

  • Michaela Vrbková

  • Bela Remak

  • Zdenka Hušková

  • Peter Kollár

  • Zámek 2, Valtice, Česko
  • GALERIE KOREK

Napište nám

*
*

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a města Valtice.