02/01/2024

LUSTR

Pavel Kytner je student pražské AVU a výrazný talent soudobé umělecké grafiky. Má všechny předpoklady být dalším článkem řetězu vynikajících osobností, které u nás definovaly její vývoj. Kytner je výborný kreslíř. Prostředky kresby ovládá komplexně - svrchovaně užívá lineární konstrukci, kompozici, má cit pro valér, světelnost a atmosféru, rozumí psychologii forem - tvarosloví civilizačnímu i přírodnímu. Vystopuje monumentální účinek, zná roli detailu. Nadto má smysl pro barvu, může svůj kreslířský potenciál obohacovat výlety na pole malířské. Barva a barevnost mu může přihrávat nová, neotřelá obrazová řešení. V tomto směru si oblíbil pastel. Grafické myšlení, rozložení a opětovné racionální vystavění obrazu, mu nečiní problémy, nekončí schematismem. Mnohé si ověřuje v konstruktivní koláži. Je doma v grafických procesech a vytváří si tak širokou základnu zkušeností a možností, jak přesně artikulovat věc. Má nezbytný cit pro materiál. Svou schopnost analytické studijní kresby tedy dovede efektivně přetavit v syntetický grafický obraz - přímý, jasný, pevný. Práce promlouvají výhradně jazykem maximálně očištěné výtvarné formy. Přesto jsou jeho výstupy vždy básnické - účastné a jímavé. To, co ve slovníku umělecké teorie obvykle stavíme proti sobě jako polaritu realismu a abstrakce, se snoubí v Kytnerových pracích v jednom celku. Plnost v střídmosti. Tento princip tematizuje autorova aktuální výstava. Na komorním půdorysu několika kreseb ze souboru Lustr z roku 2022 vidíme, že i v nejprostším motivu se může skrývat značný dramaturgický obrat. Ať už leží v míře zazoomování, nebo v jemné diferenciaci temnosvitné škály - vždy můžeme dojít jinakého způsobu užasnutí nad prostou existencí téhož objektu. Zdál-li by se v jazykové rovině známý citát Gertrude Steinové: růže je růže... ryzí banalitou, v živoucím kontaktu (a tedy i skrze jazyk) tomu tak nikdy není. Autorem textu > Jaroslav Grodl