08/07/2024

VERY BELIE

Peripetie — neočekávaný zvrat, jimž se oddaluje řešení do neznáma. Periferie — v rámci polarizace myšlenky, je všechno, co je mimo jádro, významově vzdálené, nejasné. Širokospektrální, nejasný, neuchopitelný okraj. Verbálně — komunikace přímá, zprostředkovaná, mluvená, psaná. Opak různorodé komunikace beze slov. Rebelie — proti vyhynutí odlehlého klidového napětí. Ferenike — vítězství nosící neoblomně, krok za krokem ze zamlžené zóny. Veri Peri — pomáhá nám přijmout změněnou krajinu možností a otevírá nám novou vizi v rezonující perspektivě. Panující tonalita modře harmonické s dotekem červeně vášnivé Beli — existující ve svých vnitřních mezích. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury a města Valtice.

VERY BELIE
VERY BELIE
VERY BELIE
VERY BELIE