Immersion

Peter se delší dobu věnoval fotografii. Inspirovala ho krajina Polabí, se svými bohatými strukturami lužních lesů a množstvím strukturami lužních lesů a množstvím vodních ploch. Zkoumání přírody a jejích struktur se věnoval v jednom z hlavních fotografických cyklů Immersion, což znamená ponoření se. Tento cyklus dal název celé výstavě, protože vystihuje způsob, kterým nejčastěji Peter Kollár tvoří. Zároveň při tomto pozorování a zkoumání přírodních struktur ho blízkost městského prostředí nutila konfrontovat přírodního prostředí, do kterého více či méně zasáhl člověk. Třetím a posledním motivem, který vyplynul z předchozích dvou témat je zkoumání možností lidského vnímání. Tato tři témata se prolínají celým dílem a v jednotlivých cyklech. Peter Kollár se po delší době vrací ke grafice a technice linorytu, s pomocí které hlouběji zpracovává témata fotografických cyklů. Výstava je symbolickým počátkem větších cyklů technikou linorytu. Technika linorytu je využití v podobě precizních struktur, které jsou při pohledu zblízka kontrastní a působí až abstraktně. Při pohledu zdálky však získávají poměrně realistický obraz skutečnosti. Opět se tím odkrývají možnosti lidského vnímání.

Immersion
Immersion
Immersion
Immersion
Immersion