Rinokatto

Název výstavy odkazuje na techniku, kterou jsou tisky realizovány. Rinokatto totiž znamená v japonštině linoryt. Japonskem jsou zároveň ovlivněné i některé grafické listy. Motivy dalších jsou letní, nebo vinařské. Vždy se na nich objevuje figura. Japonské motivy se vloudily následkem dvou krátkých, ale vizuálně působivých návštěv Japonska. Výběr tisků neprošel jinou cenzurou, než je jednotná grafická technika a výtvarná kvalita. Na začátku byla rychlá kresba tužkou do skicáku realizovaná převážně v pozdních nočních hodinách. Následovalo vyplnění tuší a případné korekce bělobou. Vybrané kresby jsem přenesla na matrici linolea. Rytím jsem odstranila z matrice vše co nebude tisknout. Každý grafický list má svůj název, který může napovědět, ale každý divák má nárok na vlastní interpretaci. Primárním účelem výstavy není naštvat nebo provokovat, ale spíš vyloudit úsměv na tvářích, pobavit a odpoutat se od každodenních starostí.

Rinokatto
Rinokatto
Rinokatto
Rinokatto
Rinokatto
Rinokatto